Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe

Świadczymy usługi w zakresie kompleksowego wykonania przyłączy oraz rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Firma Avitech wykonuje projekt branżowy przyłącza wod kan po otrzymaniu warunków z zakładu wodociągów i kanalizacji. Zajmujemy się uzgodnieniem map w ZUDP.

 • przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do domów jednorodzinnych
 • rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych
 • projekty branżowe i uzgodnienia
 • uprawnienia budowlane do wykonywania przyłączy i sieci wod-kan
 • materiały tylko renomowanych producentów wraz z certyfikatami i aprobatami

Świadczymy usługi w zakresie kompleksowego wykonania przyłączy oraz rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Firma Avitech wykonuje projekt branżowy przyłącza wod kan po otrzymaniu warunków z zakładu wodociągów i kanalizacji. Zajmujemy się uzgodnieniem map w ZUDP.

 • przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do domów jednorodzinnych
 • rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych
 • projekty branżowe i uzgodnienia
 • uprawnienia budowlane do wykonywania przyłączy i sieci wod-kan
 • materiały tylko renomowanych producentów wraz z certyfikatami i aprobatami

Standardowe etapy, które muszą Państwo pokonać z naszą pomocą, aby w domu popłynęła woda. Etapy realizacji przyłącza wod-kan:

 • należy złożyć wniosek do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o podanie warunków technicznych wykonania przyłącza wod-kan
 • po otrzymaniu warunków wykonujemy projekt branżowy przyłączy
 • projekt trafia do uzgodnienia w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Technicznej
 • do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wnioskujemy o zgodę na przyłączenie do sieci
 • jeżeli wszystko już spełniliśmy zgłaszamy termin wykonania przyłącza do sieci i realizujemy wykonanie przyłączyi
 • zgłaszamy wykonane przyłącza do odbioru
 • po pozytywnym odbiorze wykonanych prac i uzyskaniu ostatecznego protokołu odbioru możemy podpisać umowę z przedsiębiorstwem wodociągowym

W celu realizacji przyłącza wody i kanalizacji należy wystąpić do lokalnego zakładu wodociągów i kanalizacji o wydanie informacji technicznej określającej możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków.

Może się oczywiście zdarzyć, że w danym regionie brak jest sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, wówczas taką sieć będzie trzeba rozbudować. To znaczy, że rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinna zostać zaprojektowana wraz z gminą lub miastem. Koszty budowy sieci pokrywa wspólnie inwestor i gmina.

Aby zaprojektować przyłącz wodociągowy i przyłącza kanalizacji, niezbędne będzie wykonanie projektu.

Wykonanie instalacji: przyłącz wodociągowy, przyłącz kanalizacyjny, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Przed przystąpieniem do prac związanym z budową przyłącza wody lub kanalizacji, należy zgłosić lub uzyskać pozwolenie na budowę sieci w Wydziale Architektury. W przypadku budowy przyłącza wody i kanalizacji nie jest wymagane pozwolenie. Dlatego wystarczy tylko zgłoszenie rozpoczęcia prac w miejscowym Zakładzie Wodociągowym.

Projektowane przez naszą firmę przyłącza i sieci wodociągowe oraz przyłącza i sieci kanalizacyjne oraz ich wykonanie spełniają wszystkie wymagania jakościowe oraz wszelkie wymagania odbiorów

Scroll to Top