RotoSet

RotoSET

Oczyszczalnie RotoSET przeznaczone są dla obiektów nie posiadających dostępu do sieci kanalizacyjnej.
Dzięki zastosowaniu technologii obrotowych złóż biologicznych RBC uzyskano wysoką skuteczność oczyszczania przy niespotykanej w innych rozwiązaniach wygodzie użytkowania i bardzo niskich kosztach eksploatacji.
Technologia jest znana i ceniona na całym świecie od ponad 70-ciu lat, a dzięki zastosowaniu współczesnych materiałów możemy ją stosować w kilkudziesięciu dostępnych typoszeregach i zastosowaniach aż do 800 mieszkańców w jednym zbiorniku
Cechą oczyszczalni RotoSET jest nieskomplikowana konstrukcja oraz brak systemów mechanicznego wtłaczania powietrza do zbiornika, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko wydostania się nieprzyjemnych zapachów ze zbiornika.
Ruch wału zapewnia niskoobrotowy, cichy, energooszczędny silnik z przekładnią charakteryzujący się długowiecznością.
Ze względu na występujące w wielu obiektach nierównomierne dopływy ścieków w urządzeniach zastosowano system równoważenia przepływu FlowSET. Wykorzystuje on ruch wału i poprzez zainstalowane naczynia przelewowe dawkuje stałą ilość ścieków do strefy złoża, gwarantując taki sam czas oczyszczania przez bakterie tlenowe.
Wszystkie urządzenia RotoSET wykonane są ze znanego w przemyśle lotniczym, chemicznym i farmaceutycznym materiału GRP- żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Dzięki dużej sztywności obwodowej, szczelności i odporności na działanie agresywnego środowiska materiał ten idealnie nadaje się na zbiornik oczyszczalni ścieków

Odprowadzenie oczyszczonej cieczy

Scroll to Top