Przydomowa oczyszczalnia ścieków BioDisc - Klargester Technologia oczyszczania - tarczowe złoża biologiczne

Oczyszczalnie BioDisc marki Klargester to niezawodne, wydajne i ekologiczne rozwiązanie w zakresie odprowadzania ścieków, przeznaczone dla domów jedno- i wielorodzinnych nieposiadających dostępu do sieci kanalizacyjnej. Ekologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków są idealne w miejscach, gdzie oczyszczone ścieki są rozsączane w gruncie lub odprowadzane do rowu lub cieku wodnego (po uzyskaniu zgody odpowiedniego urzędu) oraz w miejscach gdzie osadniki gnilne nie spełniają wymagań obowiązujących przepisów.

Avitech biodisc

Przydomowa oczyszczalnia ścieków stanowi najbardziej ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Technologia biologiczno-mechanicznej oczyszczalni BioDisc pozwala na przeprowadzenie całego procesu oczyszczania w jednym kompaktowym urządzeniu.
W 2005 roku biologiczne oczyszczalnie ścieków BioDisc poddawane były przez 40 tygodni rygorystycznym testom, mającym na celu ocenę skuteczności oczyszczania , w ramach zobowiązania Kingspan Environmental do spełnienia wymogów wychodzącej wówczas normy europejskiej dla małych oczyszczalni ścieków.
Nasze oczyszczalnie przydomowe, ekologiczne uzyskały certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, z uwagi na wyjątkowo wysoki poziom usuwania zanieczyszczeń (95%) przy różnych warunkach i wielkościach dopływających ścieków.

Oczyszczalnia przydomowa BioDisc spełnia warunki umożliwiające otrzymanie dotacji z NFOŚiGW, projekt jest realizowany za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków.
W sprawozdaniu z badań podkreślono również, że:

  • oczyszczalnie przydowmowe BioDisc marki Klargester pracują nie emitując hałasu i nieprzyjemnych zapachów,
  • wymagają bardzo niewielkich nakładów konserwacyjnych ,
  • zapewniają łatwy dostęp podczas prac serwisowych ,
  • nie wykazują usterek technicznych i mechanicznych – długa żywotność
  • mają niskie zużycie energii – na poziomie 1,3kW/dzień
  • generują małe ilości osadu i posiadają dużą pojemność jego magazynowania

Autoryzowany przedstawiciel Klargester. Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Scroll to Top