Oczyszczalnie

Oczyszczalnie

Nasze oczyszczalnie są zgodne z nową normą EN:12566-3+A2:2013 – tylko takie oczyszczalnie są legalne

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest to rozwiązanie najbardziej ekologiczne a zarazem i ekonomiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Oczyszczalnia przydomowa biologiczna, biologiczno-mechaniczna pozwala na przeprowadzenie całego procesu oczyszczania w jednym kompaktowym urządzeniu (zbiorniku), co pozwala zminimalizować koszty oraz miejsce potrzebne do instalacji – tylko 4m²
Biologiczne oczyszczalnie ścieków proponowane przez naszą firmę poddawane były rygorystycznym testom, mającym na celu ocenę skuteczności oczyszczania. Instalowane przez naszą firmę oczyszczalnie przydomowe, ekologiczne posiadają certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1;2009, potwierdzającą wyjątkowo wysoki pocziom usuwania zanieczyszczeń (95%) przy różnych ilościach dopływających ścieków. Ekologiczna oczyszczalnia przydowowa, które posiadamy w ofercie, spełnia warunki umożliwiające otrzymanie dotacji z NFOŚIGW lub atrakcyjnego kredytu BOŚ Bank, z którym nasza firma prowadzi stałą współpracę i zrealizowała wspólnie dziesiątki projektów.

RotoSet

Oczyszczalnie w technologii złóż obrotowych bez mechanicznego napowietrzania. Niskie koszty eksploatacji, minimum elektroniki

Szczegóły

EasySet

Ekonomiczne rozwiązanie, wykorzystujące technologię złóż zraszanych również skutecznie zapewnia w pełni ekologiczny rozkład ścieków bytowych, nadających się do wprowadzenia do środowiska.

Szczegóły

SBR technologia sekwencyjna

Oczyszczalnia SBR przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych i komunalnych, gdzie wymagane jest skuteczne oczyszczanie przy zmiennym obciążeniu.

Szczegóły

SBR – SOFT

Oczyszczalnie SBR – SOFT przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, na każde warunki gruntowo-wodne. SBR – SOFT to mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków, działające na zasadzie osadu czynnego.

Szczegóły

RotoSet Max

Wysokowydajne oczyszczalnie ścieków dla pensjonatów, hoteli i przedsiębiorstw itp. Technologia oczyszczania – tarczowe złoża biologiczne

Szczegóły
Scroll to Top