Profesjonalizm poparty doświadczeniem


Oczyszczalnie

Nasze oczyszczalnie są zgodne z nową normą EN:12566-3+A2:2013 – tylko takie oczyszczalnie są legalne

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest to rozwiązanie najbardziej ekologiczne a zarazem i ekonomiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Oczyszczalnia przydomowa biologiczna, biologiczno-mechaniczna pozwala na przeprowadzenie całego procesu oczyszczania w jednym kompaktowym urządzeniu (zbiorniku), co pozwala zminimalizować koszty oraz miejsce potrzebne do instalacji – tylko 4m²
Biologiczne oczyszczalnie ścieków proponowane przez naszą firmę poddawane były rygorystycznym testom, mającym na celu ocenę skuteczności oczyszczania. Instalowane przez naszą firmę oczyszczalnie przydomowe, ekologiczne posiadają certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1;2009, potwierdzającą wyjątkowo wysoki pocziom usuwania zanieczyszczeń (95%) przy różnych ilościach dopływających ścieków. Ekologiczna oczyszczalnia przydowowa, które posiadamy w ofercie, spełnia warunki umożliwiające otrzymanie dotacji z NFOŚIGW lub atrakcyjnego kredytu BOŚ Bank, z którym nasza firma prowadzi stałą współpracę i zrealizowała wspólnie dziesiątki projektów.

NOWOŚĆ!

Oczyszczalnia + podlewanie. Połączenie oczyszczalni ścieków ze zbiornikiem na wodę szarą z wykorzystaniem do podlewania ogrodu, trawnika itp.

BioFicient – ekonomiczne rozwiązanie, wykorzystujące technologię złóż ruchomych również skutecznie zapewnia w pełni ekologiczny rozkład ścieków bytowych, nadających się do wprowadzenia do środowiska.

ROTH Twinbloc Hybryda – nowoczesne rozwiązanie połączenia dwóch etapów oczyszczania – osadu czynnego i złoża zanużonego.Ściek oczyszczony może być odprowadzony do rzeki, rowu lub gruntu.

BioDisc – nowoczesne rozwiązanie dla każdego domu, rewolucyjna technologia rozkładu ścieków , dzięki zastosowaniu obrotowych dysków, ze złożem biologicznym, produkt finalny oczyszczania może być odprowadzony do ścieku wodnego lub rozsączony do gruntu.

BioDisc Max- wysokowydajne oczyszczalnie ścieków dla pensjonatów, hoteli, przedsiębiorstw itp. Technologia oczyszczania – tarczowe złoża biologiczne