pieniądze

Moja Woda – wszystko co musisz wiedzieć o dofinansowaniu

Program Moja Woda daje możliwość uzyskania dotacji nawet do 6000zł na inwestycje związane z gospodarowaniem wody opadowej oraz roztopowej. Sprawdź już teraz, jakie wymagania musisz spełnić, żeby móc skorzystać z dofinansowania.

Beneficjentami programu Moja Woda mogą zostać osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której już znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny lub na których planuje się budowę, albo już rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że owe budynki muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty. Może to nastąpić poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie zgłoszenia. Musimy jednak spełnić kilka wymagań aby kwalifikować się do programu. Są to wartość minimalna kosztu zadania w wysokości 2000zł oraz instalacja zbiorników, których łączna pojemność wynosi minimum 2m³. Program Moja Woda nie obejmuje nieruchomości na które już otrzymaliśmy to dofinansowanie. Wnioski możemy składać do 30.06.2024 roku lub do wyczerpania środków. Warto zaznaczyć, że aby móc przystąpić do programu, nasza inwestycja nie może być zakończona przed złożeniem wniosku do Funduszu.

Jakie inwestycje możemy wykonać w ramach programu „Moja Woda”?

Program pokrywa do 80% kosztów kwalifikowanych, czyli tych, które podlegają refundacji z funduszy unijnych. Maksymalnie możemy otrzymać 6000zł. Jako kwalifikowane traktujemy wszystkie te wydatki, które przeznaczymy na zakup oraz zainstalowanie części oraz przystosowanie istniejących instalacji. Każdy ten element musi być trwałą częścią systemu umożliwiające gromadzenie i używanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości. Dotację możemy przeznaczyć na takie czynności jak zakup instalacji do zbierania wód z powierzchni takich jak dach, chodnik, podjazd. Zakup i montaż zbiorników naziemnych i podziemnych, w tym również zbiorników otwartych. Program umożliwia instalację warstwy drenażowej na dachu w formie „zielonego dachu” bez nasadzeń. Dofinansowanie możemy wykorzystać do zamontowania pomp, filtrów, przewodów, sterowników i tym podobnych komponentów umożliwiających gospodarowanie wody ze zbiorników nowych lub już istniejących.

Pełną listę inwestycji jakie możemy wykonać w ramach programu Moja Woda można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Jeżeli jeszcze nie mamy takiej instalacji, warto się zastanowić nad taką inwestycją. Daleko idące korzyści przy stosunkowo niewielkim nakładzie pieniężnym to niewątpliwy plus. Lepszej gospodarka wodna dla terenów naszego gospodarstwa domowego to duża oszczędność dla naszego portfela.

Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszej strony avitech.pl. Znajdziecie tam wszelkie niezbędne informacje dotyczące oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych oraz wodociągowych. Zapraszamy do sprawdzenia oferty w zakładce „oferta” i dobrania produktu pod własne potrzeby. W razie pytań zachęcamy do kontaktu poprzez formularz, maila lub telefonicznie.

Udostępnij post:

Powiązane Posty

Scroll to Top