Profesjonalizm poparty doświadczeniem


čističky

Naše čističky odpadových vôd spĺňajú novú normu EN: 12566-3 + A2: 2013 – iba také čističky odpadových vôd sú legálne

Domová čistička odpadových vôd je najlepším ekologickým a zároveň ekonomickým riešením v oblasti vodného a odpadového hospodárstva. Biologicko-mechanická domáca čistička umožňuje vykonať celý proces čistenia v jednom kompaktnom zariadení (nádrži), čo umožňuje minimalizáciu nákladov a priestorov potrebných na inštaláciu – iba 4m²

Biologické čističky odpadových vôd navrhnuté našou spoločnosťou boli podrobené prísnym testom zameraným na hodnotenie účinnosti čistenia. Domáce a ekologické čističky odpadových vôd nainštalované našou spoločnosťou sú certifikované podľa normy PN-EN 12566-3 + A1, 2009 a potvrdzujú výnimočne vysokú hladinu likvidácie znečistenia (95%) pri rôznych množstvách prichádzajúcich odpadových vôd.

Biopura – ekonomické riešenie využívajúce technológiu pohyblivých lôžok, tiež efektívne zabezpečuje plne ekologické rozloženie odpadov z domácností, ktoré sú vhodné na spätné uvedenie do životného prostredia.

ROTH Twinbloc Hybrid – moderné riešenie, ktoré spája dva stupne čistenia – aktivovaný kal a lôžko sedimentu. Očistené odpadové vody je možné vypustiť do rieky, rigolu alebo do zeme.

BioDisc – moderné riešenie pre každú domácnosť, revolučná technológia distribúcie odpadových vôd, vďaka použitiu rotačných diskov s biologickým lôžkom môže byť výsledná očistená odtoková voda odvedená do odtoku vody alebo vypustená do zeme.

BioDisc Max- wysokowydajne oczyszczalnie ścieków dla pensjonatów, hoteli, przedsiębiorstw itp. Technologia oczyszczania – tarczowe złoża biologiczne