Profesjonalizm poparty doświadczeniem


FAQ

Najčastejšie dotazy

Aké biologické čističky sú inštalované spoločnosťou Avitech?

Spoločnosť Avitech najčastejšie inštaluje biologické čističky odpadových vôd Kingspan a ROTH na báze nízkotlakového aktivovaného kalu …

Ako vyzerá systém čistenia odpadových vôd Roth?

Čistička odpadových vôd Roth je zložená zo samonosných HDPE nádrží

Inštalujete priemyselné biologické čističky, komunálne čističky atď.?

Firma Avitech inštaluje a stavia biologické čističky odpadových vôd pre malé a veľké objekty: penzióny, hotely, čerpacie stanice.

Septik alebo domáca čistička?

Samozrejme, domáca čistička. Existujú lepšie a horšie čističky. Odporúčame domáce čističky odpadových vôd založené na aktivovaných kaloch – biologické čističky.

Aký je rozdiel medzi biologickými čističkami?

Biologické čistiarne odpadových vôd v domácnostiach majú rovnaký základný princíp činnosti, t.j. aktívny kal stabilizovaný kyslíkom. Spoločnosti vyrábajúce biologické čistiarne majú rôzne spôsoby výroby zásobníkov, používajú rôzne dúchadlá a riadenie.

Z čistiarne odpadových vôd vychádzajú pachy?

Správne inštalované domáce čističky a správne postavená kanalizácia spolu s vyústením nad strechou zaručujú optimálnu prevádzku čističky a jej vetranie

Zaručuje firma Avitech komplexnú inštaláciu čističky odpadových vôd?

Naša spoločnosť ponúka zákazníkovi servis od A do Z. Vykonávame projektovú dokumentáciu, geologické prieskumy, komplexnú inštaláciu čističky s pripojením. Máme vlastné dopravné prostriedky.

Ktorú čističku vybrať: biologickú alebo s drenážou?

Ekologické čističky zaberajú asi 60 m2 priestoru a biologické 10 m2. Pri čističkách s drenážou má táto tendenciu sa upchávať.

Czy przydomowe oczyszczalnie biologiczne Roth posiadają certyfikat?

Oczyszczalnie biologiczne Roth posiadają Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz spełniają norm