Profesjonalizm poparty doświadczeniem


Dažďová voda

Skladovanie dažďovej vody a jej využitie na hospodárske a zavlažovacie účely.

Príklad schémy uskladňovania dažďovej vody a jej použitie pomocou čerpadla s hydrofórom:

deszczówka-schemat

Nádrže sú vybavené košmi, ktoré zachytávajú nečistoty s dažďovou vodou. Čistenie košov je veľmi jednoduché a rýchle. Nadbytočná voda sa vypúšťa do prijímača (rigol, rieka, zem, atď.) pomocou sifónu. V našej ponuke máme zásobníky rôznych veľkostí v závislosti od množstva vody v rozsahu od 1000 do 7000L.

Čerpadlo s hydrofórom

Vďaka inštalácii čerpadla s hydrofórom môžeme použiť uskladnenú vodu na akékoľvek hospodárske účely pod rovnakým tlakom ako pri miestnom zásobovaní vodou. Jedná sa o najpohodlnejšie a prakticky bez údržbové využitie dažďovej vody.

Nádrž na skladovanie dažďovej vody

Pri skladovaní dažďovej vody sa používajú veľmi odolné nádrže z polyetylénu. Najobľúbenejšie objemy nádrži sú 2000 a 3000 litrov.

Popis fungovania:

Dažďová voda je dodávaná potrubím do zásobníka, ktorý je zakopaný v zemi. Filtre namontované v rúrach zachytávajú väčšinu nečistôt, ako sú listy, šišky atď. Prebytok zozbieranej vody sa vypúšťa cez sifón do prijímača čistej vody, čo môže byť: odtok dažďovej vody, pôda, absorpčná jama, rigol atď. Pomocou ponorného čerpadla s plavákovým spínačom môžeme použiť skladovanú vodu na všetky hospodárske účely. Aby sa zabránilo možnému upchatiu alebo zničeniu čerpadla, je nádrž vybavená filtračným košíkom.