Profesjonalizm poparty doświadczeniem


BioDiscMax

Vysokoúčinné ČOV pre penzióny, hotely, podniky atď.

Technológia čistenia – biologické diskové lôžka

Zariadenia BioDisc 150 využívajú osvedčenú technológiu diskových ložísk, sú to kompaktné čistiarne odpadových vôd pre veľké množstvo odpadových vôd. Všetky veľkosti čistiarne sú dodávané na stavenisko ako kompletné a pripravené na inštaláciu. Čistiarne BioDiscMax sú to ČOV pre hotely, ako aj penzióny, ktorých majitelia sa zameriavajú na ekológiu, kľud a spokojnosť v rámci riešenia problémov s odpadovými vodami.

Avitech biodiscmax

Garantovaný výkon

Charakter odpadových vôd sa v posledných desaťročiach zmenil. V súvislosti s tým ČOV začali používať unikátny systém riadenia prietoku, ktorý bol navrhnutý tak, aby udržal optimálnu účinnosť čistenia napriek vysokým organickým zaťaženiam a častým špičkovým prítokom. Škodlivé účinky moderných dezinfekčných prostriedkov a čistiacich prostriedkov sú minimalizované patentovaným systémom riadenia toku (systém radlíc).

Komerčné využitie

V niektorých komerčných aplikáciách, ako sú: puby, kluby, hotely a priemyselné závody, je proces čistenia odpadových vôd vystavený zvýšenej záťaži. Úroveň znečistenia, ktoré je zmesou čistiacich prostriedkov a chemikálií, vyžaduje vyššiu čistiacu schopnosť ako v domácnostiach. V takýchto prípadoch ponúka spoločnosť Klargester osvedčené čistiace systémy a zariadenia BioDisc, ktoré spĺňajú všetky Vaše požiadavky z hľadiska účinnosti a ekonomiky.

Hlavné výhody

  • patentovaný systém riadenia prietoku (systém radlíc)
  • proces čistenia nemusí byť udržiavaný
  • zaistený ľahký prístup počas servisných prác
  • jednoduché mechanické systémy zaručujú spoľahlivosť
  • nezávisle vytvorený bakteriologický proces
  • radlicový systém zabezpečuje schopnosť ČOV prijímať rôzne prítoky odpadových vôd
  • súlad s normou PN-EN 12566-3 + A1: 2009
  • čerpadlo na recykláciu prebytočného kalu v sekundárnej sedimentačnej nádrži, čím sa zvyšuje účinnosť úpravy; toto čerpadlo môže byť nakonfigurované tak, aby neutralizovalo sezónne výkyvy prítoku
  • nevypúšťa zápach – nie je záťažou pre životné prostredie
  • tichá práca

Komerčné ČOV sú pre každú inštaláciu individuálne riešené