Pytania i odpowiedzi

Jakie oczyszczalnie biologiczne instaluje firma Avitech?

Firma Avitech instaluje najczęściej oczyszczalnie biologiczne ROTH w oparciu o niskoobciążony osad czynny.

Jak wygląda schemat przydomowej oczyszczalni Roth?

Przydomowa oczyszczalnia Roth składa się z samonośnych zbiorników HDPE

Czy firma instaluje oczyszczalnie biologiczne przemysłowe, gminne itp.?

Firma Avitech instaluje i buduje oczyszczalnie biologiczne dla małych i dużych obiektów: pensjonaty, hotele, stacje benzynowe

Którą oczyszczalnię wybrać: oczyszczalnią biologiczną czy z drenażem?

Oczyszczalnie ekologiczne zajmują min ok. 60m2 powierzchni, a oczyszczalnie biologiczne 10m2. Drenaż rozsączający ma skłonność do zapychania się

Czym się różnią oczyszczalnie biologiczne?

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków mają taką samą podstawową zasadę działania, czyli osad czynny stabilizowany tlenowo. Firmy produkujące oczyszczalnie biologiczne mają różne metody wywarzania zbiorników, stosują różne dmuchawy oraz sterowniki

Czy z oczyszczalni ścieków wydobywają się zapachy?

Prawidłowo zamontowana oczyszczalnia przydomowa oraz prawidłowo wykonany pion kanalizacyjny wraz z wyprowadzeniem ponad kalenicę dachu gwarantuje optymalną pracę oczyszczalni i jej wentylację

Czy firma Avitech wykonuje kompleksowo instalację oczyszczalni?

Nasza firma obsługuje klienta od A do Z. Wykonujemy dokumentację projektową, badania geologiczne, kompletny montaż oczyszczalni wraz z przyłączem. Posiadamy własny sprzęt transportowy.

Czy przydomowe oczyszczalnie biologiczne Roth posiadają certyfikat?

Oczyszczalnie biologiczne Roth posiadają Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz spełniają norm

Scroll to Top