Profesjonalizm poparty doświadczeniem


Dotacje i kredyty

Zasady Kredytowania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedmiot kredytowania:

zakup lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska

Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt:

wszyscy ubiegający się

Warunki kredytowania

 • max kwota kredytu – do 100% kosztów zakupu i kosztów montażu, przy czym koszty montażu mogą być kredytowane w jednym z poniższych przypadków:
   -gdy Sprzedawca, z którym Bank podpisał porozumienie jest jednocześnie Wykonawcą
   -gdy Wykonawca jest jednostką autoryzowaną przez Sprzedawcę, z którym Bank podpisał porozumienia
   -gdy Bank podpisał z Wykonawcą porozumienie dotyczące montażu urządzeń i wyrobów zakupionych wyłącznie na zasadach obowiązujących dla niniejszego produktu
 • okres kredytowania – do 5 lat
 • oprocentowanie – zmienne ustalone na podstawie uchwały Zarządu BOŚ S.A., w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem a sprzedawcą bądź producentem urządzeń kredyty udzielone na zakupy tych urządzeń mogą być oprocentowane od 1% w skali roku

Dofinansowanie Budowy Oczyszczalni

Zgodnie z przyjętymi przez samorząd zasadami (zawartymi w Uchwale z dnia 26 kwietnia 2007 r.), ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwracanych jest do 50 procent kosztów budowy przydomowej oczyszczalni. Istnieje jednak kilka warunków – dofinansowanie nie może być większe niż 5 tysięcy złotych (brutto), oczyszczalnia może mieć przepustowość do 7,5 m3 na dobę i musi być użytkowana przynajmniej przez 5 lat. Dofinansowanie nie obejmuje prac projektowych i kosztów późniejszej eksploatacji. Wypłata pieniędzy następuje do 30 dni po uruchomieniu oczyszczalni. Oczywiście na dofinansowanie z tytułu tego typu inwestycji nie mogą liczyć mieszkańcy budynków, w pobliżu których wybudowano lub planuje się budowę kanalizacji.