Profesjonalizm poparty doświadczeniem


Deszczówka

Magazynowanie wody deszczowej i jej wykorzystywanie do celów gospodarczych i nawadniania terenów.

Przykładowy schemat magazynowania wody deszczowej i wykorzystanie jej przy użyciu pompy z hydroforem:

Zbiorniki wyposażone są w kosze wyłapujące zanieczyszczenia spływające wraz z wodą deszczową. Czyszczenie koszy jest bardzo proste i szybkie. Nadmiar wody odprowadzany jest do odbiornika ( rów, rzeka, grunt, itp.) za pomocą syfonu. W naszej ofercie posiadamy różnej wielkości zbiorniki w zależności od zapotrzebowania na wodę od 1000 do 7000L.

Pompa z hydroforem

Dzięki instalacji pompy z hydroforem możemy wykorzystywać zgromadzoną wodę do dowolnych celów gospodarczych pod takim samym ciśnieniem jak z wodociągu miejskiego. Jest to najbardziej komfortowe i praktycznie bezobsługowe wykorzystywanie wody deszczowej.

Zbiornik na deszczówkę

Do magazynowania wody deszczowej wykorzystywane są bardzo wytrzymałe zbiorniki wykonane z gęstego polietylenu. Najbardziej popularne pojemności zbiorników to 2000 i 3000 litrów.

Opis działania:

Woda opadowa doprowadzana jest rurami do zbiornika, który zakopany jest w ziemi. Zamontowane w rynnach kratki wyłapują większość zanieczyszczeń takich jak liście, szyszki, itp. Nadmiar zgromadzonej wody odprowadzany jest poprzez syfon do odbiornika wody czystej, którym może być min: kanalizacja deszczowa, grunt, studnia chłonna, rów itp. Przy pomocy pompy zatapialnej z wyłącznikiem pływakowym możemy użyć zgromadzoną wodę do wszelkich celów gospodarczych. Aby uniknąć ewentualnego zatkania lub zniszczenia pompy zbiornik wyposażony jest w kosz filtracyjny.